• Casa Emtia

  Türkiye’nin 100’de yüzü Halka Açık İlk Emtia Şirketi

241.905,853 TL


225.122,942 TL


15.280,200 TL


150

2019 gerçekleşen yönetim değişikliği paralelinde, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak, faaliyet konusunu akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve akaryakıt ticareti yapmak üzere değiştiren ve kurumsal altyapısını geliştiren CASA EMTİA, yeni stratejisinin meyvelerini almaya başladı.
Casa Emtia Ticaretten KAP’a yapılan bildirime göre sermayenin 4.900.000 TL’den 100.000.000 TL ‘ye çıkarılması kararı verildi.
Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş’de atamalar yapıldı.

 • Resim Yok

  Casa Emtia’nın yeni dönemde bir taraftan düzenli gelir yaratan yatırımları, diğer taraftan karlı işlemlerini sürdürdüğü emtia ticaretinin yanısıra önümüzdeki dönem için planladığı ve faaliyetlerine yeni açılımlar sağlayacak yatırımları tüm paydaşlarını olumlu etkileyen adımlardır.  Başarılı ticari faaliyetleri organizasyon ve yönetim anlamında  yeniden yapılanma ve kurumsallaşma adımları ile desteklenerek Şirketin sürdürülebilir büyümesine hizmet etmektedir. Yönetim Kurulu olarak attığımız adımların başta hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için başarılı, karlı ve bereketli olması en büyük dileğimizdir.


  Mine Berra Doğaner

  Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

 • Resim Yok

  2021 yılında hedefimiz Türkiye’nin ilk commodity house şirket yapısını Cenevre ve Londra’da benzerleri olan bir yapıyıTürkiye’de oluşturmaktır. Sermaye piyasalarının gücü ile her geçen gün sermaye arttırmak ve bu sermaye artırırken her yıl nominal hissenin en az %20 si kadar temettü dağıtmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır.

  Şirketimizin gelişiminde ülkemizin büyümesi ve refahı her zaman ön şart olmuştur. Ülkemizin bereketine ve gelecekteki büyümesine olan inancımız bize umut vermekte ve bizleri motive etmektedir. Dünyada gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör yatırımları azalmasına rağmen, ülkemizde Casa Emtia olarak 2020 –2023 iş programımızda yatırımlarımızı artırarak istihdam fırsatları yaratmış bulunmaktayız.


  Oytun Pastırma

  Yönetim Kurulu Başkanı

: Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL

: Karaağaç Köyü Geves Mevkii Mh. Dikmen / Sinop

+90 (216) 232 24 19

Fax : +90 (216) 232 24 20