Halka açık Karsusan’ı alarak Borsa İstanbul’a adım atan Casa Emtia, yönetimden sermaye artırımına, faaliyet alanından büyüme planlarına dikkat çeken bir şirket. Peki, hedefler neler? Kurumsal İletişim Direktörü Tanya Hazal Kaysoydu anlatıyor.
BORSAGUNDEM.COM

Eski adı Karsusan, yeni adı Casa Emtia. Eski işleri balık yağı üretimi, yenisi emtia ve akaryakıt ticareti. Borsa İstanbul’da Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören şirket, yeni faaliyet alanı, yönetime katılan sektörün önemli isimleri, sermaye artırım kararları derken, yatırımcı cephesinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Halka açık Karsusan’ı satın alarak borsaya adım atan Casa Emtia’nın stratejik hedefi, sermaye piyasalarının gücünü ve desteğini de alarak günümüz enerjisinde uluslararası oyuncu olmak. Düşüncenin ilk aşaması piyasaları kontrol altında tutan Londra ve Cenevre’yi saf dışı bırakmak. Antlaşmaları kendi yapmak, fiyatı da, kar marjını da belirlemek. Kolay mı? Tabi ki değil! Zaten bunun için ilk öncelikle, güçlü bir sermaye şart.

Kurumsal İletişim Direktörü Tanya Hazal Kaysoydu’nun verdiği bilgiye göre, şirket yönetimi devralındıktan sonra, kendi kaynaklarından 43 Mio TL nakit kaynak aktarılıyor. 2020’yi 242 Mio TL ciro ile yılı kapatan firma, 27 Mio TL FVÖK oluşturuyor, geçmiş yıllardan sorunlu olan kalemler için karşılık ayırıyor. Ve 7,1 Mio TL net kar elde ediyor.

Ancak Casa Emtia 4.9 milyon TL ile borsanın en düşük sermayeli şirketlerinden biri; SPK’ya başvurusunu yaptığı 49 milyon bedelsiz, 46.1 milyon bedelli sermaye artırımı kararı ile sermayesini 100 milyon liraya çıkarmayı planlıyor.

Ve sorular ardı ardına geliyor…

Bu fon şirkete nasıl bir katma değer sağlayacak? Nerelerde kullanılacak? Hissede nasıl bir hareket yaratması bekleniyor?

Firmaya kulvarında rekabet avantajını yakalatacak, kârı tırmandıracak, cironun ve büyümenin önünü açacak hamleler neler olacak?

Temettü konusunda ne düşünüyorlar?

Türkiye’nin denizler ve Güneydoğu’daki enerji arayışları, keşifleri, Casa Emtia’nın misyonunu, vizyonunu ne kadar etkiliyor?

Tanya Hazal Kaysoydu, Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nü yürüttüğü Casa Emtia’nın borsadan geleceğe, değişimini, beklentilerini, ulaşmak istedikleri zirveyi Borsagundem.com’a anlattı. İşte yatırımcıların merakla beklediği o yanıtlar…    

“HEDEFLERİMİZ BÜYÜK”

- Halka açık Karsusan’ı satın aldıktan sonra şirkette neler değişti?

Tanya Hazal Kaysoydu: Yönetim olarak Karsusan’a girdiğimiz andan itibaren ana motivasyonumuz Türkiye’de ilk “commodity house” kavramını faaliyet konusu haline getiren ve aynı zamanda mevcut halka açık bir şirket ile sermaye piyasalarının gücünü arkasına alan çok ortaklı bir yapı kurmak oldu.

Bu kapsamda şirketin eski faaliyet konusu olan balık yağı üretimi işinden, faaliyet alanımızı akaryakıt odaklı uluslararası ticarete ve 6 adet akaryakıt istasyonun 10 yıllık işletim haklarıyla ile yeniden konumlandırdık.  Tüm bunları yapmamızdaki neden sezon trendleri ve doğa faktörüne bağlı balık yağı işinden; sürdürülebilirlik esaslı, her dönem gelir yaratan ve uzun vadeli planlar ile ilerleyeceğimiz bir oluşum gerçekleştirmekti.

2020 yılında 242 Mio TL ciro ile yılı kapatan firmamız; 27 Mio TL FVÖK oluşturmuş, geçmiş yıllardan sorunlu olan kalemler için karşılık ayırmış ve 7,1 Mio TL net kar elde etmiştir.

Tedarik ve satış süreçlerinin alt yapısını oluşturan firmamız; yeni faaliyet konuları ile 5 yıl ilerisini de planlayabilecek sürdürülebilir bir kimliğe bürünmüştür.

- Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş.’nin tam olarak faaliyet alanını anlatabilir misiniz?

Tanya Hazal Kaysoydu: Ana faaliyet emtia konumuz akaryakıttır. Türkiye akaryakıt kaynaklı enerji ihtiyacının neredeyse tamamını ham madde veya işlenmiş olarak ithal etmektedir. Bu ithalatların da tamamı Londra ve Cenevre üzerinden yapılmaktadır. Bu firmalar Türkiye’de ürünleri ana üreticilerden almakta ve pazarlama ve dağıtım kar marjını koyarak uluslararası borsa fiyatlarından spot olarak satmaktadır.

Halbuki burada sermayesi güçlü bir şirket, Rusya’da üreticiye gidip borsa fiyatına bağlı kalmadan kontrat bazlı tedarik için güçlü sermayesi ile antlaşma yapabilir ve yine primli akaryakıt borsa fiyatına bağlı kalmadan rekabet ortamı yaratılabilir. Bizim nihai amacımız budur. Yurtdışında benzer olan şirketlerin halka açık yapıları nedeni ile 250 Milyar USD yıllık ciro yaptığı ortamda bizim de hedeflerimiz büyüktür. Böyle bir yapı sermayesi güçlü bir sistem olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

HER DÖNEM TEMETTÜ DAĞITMA PLANI

- Türkiye’de sizin alanınızda faaliyet gösteren firmalar var mı?

Tanya Hazal Kaysoydu: Türkiye’de ithalat ancak ve ancak rafineri ve dağıtım şirketleri kanalı ile E.P.D.K. denetimi ile yapılabilmektedir. İthalat yapan firmalarda yurtdışı commodity house şirketleriyle bu ithalatı yapmaktadırlar. Yurtdışı commodity firmaları ise ithalatı bizim komşu ülkelerimizden yapmaktadırlar.

Türkiye’de ne yazık ki şirketler üretim yerlerinden bu dağıtım kanalı ile uzak bırakılmışlardır. Bizim hedefimiz nihai üreticiye ulaşacak sermayesi güçlü bir yapı ile bu zinciri kırıp mevcut kar fırsatından faydalanmaktır.

- Şirketi satın aldıktan sonra bilançoda en önemli değişim hangi kalemde yaşandı?

Tanya Hazal Kaysoydu: Şirket yönetimi devir alındıktan sonra, kendi kaynaklarımızdan 43 Mio TL nakit kaynak aktarılmıştır. Buna ilaveten 38 Mio TL geçmiş ticari ilişkilerimizin faydası ile 155 Mio TL’lik aktif büyüklük yakalanmıştır. 242 Mio TL gelir gerçekleştiren şirketimiz eski atıl olan aktiflerini en iyi şekilde değerlendirmiş ve net işletme sermayesi güçlü olan ve banka kredisine ihtiyacı olamayan bir kimliğe bürünmüştür.

Banka nakit kredi kullanma politikasını benimsemeyen yönetimimiz her anlamda büyüyen iş hacmine dönük sermaye artırımı yolu ile ilerleyecek ve sürdürülebilir faaliyetlerini finanse ederek; elde ettiği karı sermayesine ekleyecek ve her dönemde temettü dağıtacaktır.

Küçük bir yapının hakim ortağı olmak yerine büyük bir yapının küçük ortağı olmak yönetim olarak tercihimizdir.

Bu kapsamda 4.900.000 TL ödenmiş sermayesi olan ama 61 Mio TL öz kaynak’a sahip olan firmamız, 100.000.000 TL sermaye artırımına dönük maddi tadilat onayı için SPK’ya başvurmuştur.

49 Mio TL bedelsiz 46,1 Mio TL bedelli sermaye artırımına başvuran firmamız bu kaynağın girmesi ile cirosunu banka kredisi olmadan ciddi bir şekilde arttıracaktır.

4.900.000 adet lot ile arz sıkıntısı olan hisselerimiz bu hareket ile 100.000.000 adet nominal hisseye kavuşacak, hisselerin artan talebe dönük fiyat istikrarı sağlanacaktır.

100.000.000 TL ödenmiş sermayeye kavuşacak firmamız direkt faaliyet konularına dönük satın almalar ve birleşmeler ile iş hacmini ve kayıtlı tavan sermayesini güçlü kılacaktır. 3 yıl içinde hedefimiz 1.000.000.000 adet nominal hissenin tamamının işlem gördüğü, tüm yatırımcıların güven içinde yapıya iştirak ettiği 1. Lig halka açık bir firma olmaktır.

1.000.000.000 TL ödenmiş sermaye ile şirketin 20.000.000.000 TL gelir yaratması bu sektör kolunda çok kolay olup güncel kurlar ile 2.6 Mio USD ciro anlamına gelmektedir. 2,6 Mio USD ciro yüksek gibi gözükse de hedeflediğimiz ve örnek aldığımız firmaların cirosunun % 1’i dahi etmemektedir.

“HİTAP ETTİĞİMİZ PAZAR BÜYÜK BİR PAZARDIR”

- Yönetim Kurulu üyeliğine sermaye piyasalarının tanınan isimlerinin girdiğini görüyoruz. Dr. Berra Doğaner yıllarca Borsa İstanbul (İMKB) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış SPK kökenli bir isim. Aynı şekilde Doç. Dr. Fikret Kartal denetim kökenli ve uzun süre TMSF bünyesinde görev yaptı. Sermaye piyasalarının deneyimli isimlerini yöntem kuruluna taşımanızdaki amacınız nedir?

Tanya Hazal Kaysoydu: Şirket yönetimi olarak şeffaflık ve denetilebilir olmak en önemli politikamızdır. Yakın İzleme Pazarı’nda mecbur olmamasına rağmen şirketimiz yukarıda belirtilen kıymetli çalışma arkadaşlarımızı yönetime dahil etmiştir.

Bu politika çerçevesinde temettü dağıtma kararı da alan firmamızın ana hedefi sermayesi güçlü, banka nakit kredisi kullanmayan, sermayedar sayısı çok olan bir yapı oluşturmaktır. Hitap ettiğimiz pazar tüm sermayedarları tatmin edecek kadar büyük bir pazardır.

Şirket yöneticisinin ana hedefi ortak çıkarlarıdır. Ortaklarımızın çıkarı ön planda olacak şekilde sermaye birikimi ve sermaye birikimine bağlı temettü dağıtımı en önemli politikamız olacaktır.

Şirketimiz bu politikasının ispatı olarak Yakın İzleme Pazarı’nda ilk temettü dağıtan firma olarak yer almış, böylece sermaye piyasalarında ne kadar katılımcı ve ortak menfaati düşünen bir organizasyon olma hedefiyle ilerlediğinin sinyallerini vermiştir.

Böyle bir yapının artacak ortak sayısına dönük herkesin bilgi edinme özgürlüğü kapsamında ister küçük ister büyük ortak olsun, şeffaf ve denetlenebilir bilgiyi alması esastır.

Bağımsız yönetici olan çalışma arkadaşlarımızın bu misyon kapsamında katkıları, eski tecrübeleri değerlendirildikten sonra ne kadar doğru bir karar olduğu kesin ve nettir.

SERMAYE ARTIRIMI KARARI NİÇİN ALINDI?

- Şirketin sermayesini 4.9 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarmayı planlıyorsunuz. 49 milyon lira bedelsiz, 46.1 milyon lira da bedelli sermaye artırımı kararı alındı. 4.9 milyon lira ile borsanın en düşük sermayeli şirketlerinden birisiniz. Halka açık şirketlerin sermayesinin bu kadar düşük olması normal değil. Siz sermayeyi düşük olduğu için mi, yoksa yeni yatırımlar ya da faaliyet gösterdiğiniz alandaki zorunluluklar nedeniyle mi yükseltiyorsunuz? Kısaca, sermayeyi yükseltmekteki amacınız nedir?

Tanya Hazal Kaysoydu: Önceden bahsettiğimiz gibi iş kolumuz çok ortaklı ve sermayesi güçlü bir yapı olmak zorundadır. Ortakların çıkarı, hisselerinin değerinin anlaşılabilir ve öngörülebilir bir değerde olması bu hisselerin karşılığında temettü de alabilmesidir.

Yönetimin de en önemli görevi ortak çıkardır.

Şirketin dolaşımda olan hisse adedi azdır. Halbuki şirketin 56.100.000 adet dolaşımda olması gereken hisse rezervi bedelsiz olarak mevcuttur. Hisse adedinin az olması potansiyeli olan bir firmada hem de konjenktörün etkisi ile ciddi bir talep yaratmaktadır. Bu talebe karşın Hisse arzı çok kısıtlıdır.

Bu maksat ile şirketin öz kaynaklarının bedelsiz ve yeni fon girişlerinin bedelli olması yöntemi ile hisse fiyatlarının doğru arz ve talep noktasında volatilite olmadan bir dengeye oturtulması yönetim olarak en büyük temennimizdir.

Şirket yönetimi olarak ilave yatırım taahhüdümüz olan 100.000.000 TL tahsisli başvuru planlarımızda SPK’ya bildirilmiştir. 200.000.000 adet lot ile fiyatlar daha istikrarlı bir seviyeye ulaşacaktır.

“BU SEKTÖRDE HIZLI VE KOŞAR ADIMLAR İLE YOL ALACAĞIZ”

- Hükümet özellikle yeraltı enerji kaynakları konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Karadeniz’de 400 milyar lira değere sahip gaz rezervi bulundu, Akdeniz’de çalışmalar sürüyor. Güneydoğu’da bazı arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü biliniyor. Bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?

Tanya Hazal Kaysoydu: Bu konularda yapılan her türlü çalışma desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizin emtia piyasalarına tam hakim olmasının en önemli göstergesi emtia üretimi ve bunun doğru fiyat ile satıcıya ulaştırılmasıdır.

Türkiye’de ilk olan emtia ticaret şirketimizin bu vizyonu paylaşması verimlilik doğrultusunda önem kazanmaktadır. Bu kaynakların bir Türk Emtia ticaret şirketi ile pazarlanması ürünün hak ettiği değeri bulmasını sağlayacaktır. Yoksa bu ürünü üretip ve satışı bir Londra şirketine vermek çok da verimli olmayacak bir yapı olacaktır.

Bu konuda hazır olmak en önemli beklentilerimizden birisidir.

- Türkiye boru hatları ve boğazlar başta olmak üzere Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası. Bu tablo sizin faaliyetleriniz açısından bir avantaj mı?

Tanya Hazal Kaysoydu: Emtia işinin en önemli gerçeği ‘Lojistik’’dir. Dağıtım kanalı olmayan firma hem değerini bulamaz hem de emtia bulunamadığı zaman alıcı da hayal kırıklığı ve bir itibar problemi yaratacaktır.

Bu tip lojistik yatırımlar bizlerin rekabet avantajını arttıracaktır.

- Şirketiniz ve sektörle ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Tanya Hazal Kaysoydu: 100 yıldır var olan bu sektörde hızlı ve koşar adımlar ile yol almak zorundayız. Güçlü sermaye yapısı ile başarabileceğimiz bir iş kolunda bizlerin de artık var olduğunu ve bu konuda diğer oyunculardan yönetim olarak bilgi ve birikim olarak hiçbir eksiğimizin olmadığını saygıdeğer ortaklarımıza ifade etme isteriz.