Şirketimiz 1976 yılında, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. unvanıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası önderliğinde, Türkiye’nin geri kalmış bölgelerindeki yörelerinin ürünlerini emek yoğun sanayi ile değerlendirmek üzere, Dünya Bankası’ndan sağladıkları kredi kullandırılarak vergi, resim, harç istisnası, %100 gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi gibi teşviklerden faydalanılarak, Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 2012'de halka açılmıştır. 1976 yılından 2014 yılına kadar balık unu ve balık yağı üretimi ile sektörünün öncü firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmiş olan şirket mevsimsel konjonktüre bağlı olması hasebi ile ciro üretemez duruma gelmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun 2015 yılındaki kararı gereği payları Yakın İzleme Pazarı 'na alınmıştır.

2019 gerçekleşen yönetim değişikliği paralelinde Sermaye Piyasaları Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak, Şirket’in ünvanı CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ TİC. A.Ş.,  ana faaliyet konusu ise emtia ticareti ve istasyon işletmeciliği olarak  değiştirilmiş ve  bu doğrultuda Şirket faaliyete başlayarak uzun yıllardan sonra ilk defa  ciro yaratan bir yapıya kavuşmuştur.