İnsan kaynakları misyonumuz; Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır. İnsan Kaynakları Yönetim Kurulunun inisiyatifinde yürütülmektedir.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir:

  •  Organizasyonel verimliliği arttırmak
  •  Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek,
  •  Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
  •  Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
  •  İnsan kaynağımızı şirketimize rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

İnsan Kaynakları Uygulamaları
Seçme ve İşe Alım
Şirketimizin işe alım sürecindeki temel amacı, ’’doğru işe, doğru insan’’ın yerleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda işe alım sürecinde hedeflenen en önemli unsur, açık pozisyon kriterleri ile işe alınacak olan adayların iş yetkinliklerinin uyumu ve başarıya giden yolda uzun yıllar yol arkadaşı olabilecek olan kişileri seçmek ve doğru pozisyonlara yerleştirmektir.
Personel alım sürecinde ilanlarımız, kurumsal çözüm ortaklarımız olan insan kaynakları portallarında yayınlanır. Tüm başvurular titizlikle değerlendirilerek, açık pozisyonlar için aranılan niteliklere adaylar belirlenerek mülakatlara alınırlar. Mülakatlarda, kişilik testleri yanında yetkinlik bazlı değerlendirmeler ve beceri sınavları yapılabilmektedir. Mülakat sonrasında, aranılan kişisel kriterler, eğitim ve tecrübe değerlendirilmesi de yapılarak, en uygun elemanlar belirlenir ve Karsusan A.Ş. tarafından iş teklifleri sunulur.

Eğitim/Oryantasyon
İşe alım sürecinde doğru adaylar belirlendikten ve karşılıklı olarak mutabakat sağlandıktan sonra işe alım kadar önem taşıyan oryantasyon eğitimi başlar. Oryantasyon eğitiminin uygulanmasındaki amaç; işe alınan personele şirket ve tarihçesi hakkında genel bilgi, şirket organizasyon yapısı, iş koşulları, ürün-hizmet ve işleyiş süreçleri ile çalışanın işe ve işletmeye uyumu konusunda bilgi vermektir. İşe alınan personel oryantasyon süreciyle birlikte, şirkete ve işe daha hızlı uyum sağlayarak, çalışma ortamına adapte olma sürecini hızlandırmaktadır.
 
Kariyer Planlama ve Yönetimi
Şirketimiz, motivasyonu yüksek tutmak, şirkete bağlılığı arttırmak ve işbirliği ile kalıcı hedeflerine ulaşmak için Kariyer Planlama Sistemini uygulamaktadır. Bu sistemde; periyodik olarak çalışanların, performansları, başarıları, hedef tutturma oranları ve ödül-ceza notları değerlendirilerek puanlama yapılır. Değerlendirmeler, çalışanlarımızın kariyer planlamasında ve yönetiminde etkin rol oynar.

Performans ve Ücret Yönetimi
Şirketimiz için çalışan bağlılığı ve uzun soluklu takım arkadaşlığı en önemli unsurlardan birisidir. Bu amaç doğrultusunda, her pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler ve nitelikler göz önüne alınarak çalışanlar için ücret yönetimi ve yan haklar düzenlemesi yapılır.
Bu düzenlemede ayrıca; enflasyon oranı, şirketin hedef-başarı yüzdesi ve kişilerin hedef-performansları da değerlendirilerek dikkate alınmaktadır.

Gelişim ve Motivasyon Yönetimi
Şirketimiz, çalışanlarımızın daha rahat, huzurlu ve aitlik duygusunun yüksek olduğu bir iş ortamında çalışmasını sağlamak ve iş performanslarını geliştirmek amacıyla motivasyon süreçlerini titizlikle yürütmektedir. Bu amaçla, çalışanlarımızın kaynaşması ve fikir paylaşımında bulunulması için, tüm çalışanların bir araya geleceği çeşitli organizasyonlar düzenlenmekte, iş ve çalışma ortamı ile ilgili memnuniyet, görüş ve geri bildirimler için belli dönemlerde anketler yapılmakta, çalışanlarımız için farklı gelişim programları uygulanmakta ve tüm bu süreçler takip edilerek motivasyonun arttırılması hedeflenmektedir.