Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: 

”Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yalçın’ın 22.01.2021 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın’ın istifasının kabul edilmesine, Fikret Kartal’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Baysal’ın 22.01.2021 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Baysal’ın istifasının kabul edilmesine, Dr. Berra Doğaner’in bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Baysal’ın yerine Mustafa Özcan Akkutlu’nun Riskin Erken saptanması Komitesi’ne atanmasına, şirketin 10.07.2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararı ile düzenlenen imza yetkilerinin ve bu karara istinaden yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilmesine, Oytun Pastırma ve Mustafa Özcan Akkutlu’nun şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına, yapılacak ilk genel kurul toplantısında şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına, iş bu kararların tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.