Casa Emtia Ticaretten KAP’a yapılan bildirime göre  sermayenin 4.900.000 TL’den 100.000.000 TL ‘ye çıkarılması kararı verildi.

Yapılan açıklamaya göre :

Sermaye artırımının 49.000.000 TL ‘sinin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı ile hissedarlara dağıtılmasına,
Kalan 46.100.000 TL ‘nin hissedarlardan bedelli sermaye artırımı ile karşılanmasına,
Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,
Esas sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetleri ” başlıklı 6. Maddesinin ekli şekilde tadil edilmesinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket Hakkında

1976 yılında, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. unvanıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası önderliğinde, Türkiye’nin geri kalmış bölgelerindeki yörelerinin ürünlerini emek yoğun sanayi ile değerlendirmek üzere, Dünya Bankası’ndan sağladıkları kredi kullandırılarak vergi, resim, harç istisnası, %100 gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi gibi teşviklerden faydalanılarak, Halka Açık Anonim Şirket statüsünde kurulmuştur.

1976 yılından 2014 yılına kadar balık unu ve balık yağı üretimi ile sektörünün öncü firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmiş olan şirket mevsimsel konjonktüre bağlı olması hasebi ile ciro üretemez duruma gelmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun 2015 yılındaki kararı gereği payları Yakın İzleme Pazarı ‘na alınmıştır.

2019 yılında yapılan yönetim değişikliği paralelinde Sermaye Piyasaları Kurulu ve Ticaret Bakalığı izinleri alınarak şirketin ünvanı CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ TİC. A.Ş. olarak değiştirilmiş ve ana faaliyet konusu emtia ticareti ve istasyon işletmeciliği olarak tadil edilerek ciro üretmeye başlamıştır.

Hisse Performansı Hakkında

Hisse son 1 yılda %1.822,25 yatırımcısına getiri sağladı.
Son 1 ayda ise %35 getiri sağladı.
Şirket hisseleri sermaye artırım haberlerinin çıkmasından önce günü tavan yaparak tamamladı.