GÖZALTINDA OLAN BİR ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITIYOR!

2019 gerçekleşen yönetim değişikliği paralelinde, Sermaye Piyasaları Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınarak, faaliyet konusunu akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve akaryakıt ticareti yapmak üzere değiştiren ve kurumsal altyapısını geliştiren CASA EMTİA, yeni stratejisinin meyvelerini almaya başladı.

2020 yılından sonra 2021 üçüncü çeyrekte ’de de öz kaynaklarına oranla önemli büyüklükte net kar eden,   başlattığı sermaye artırımı sürecinden sonra büyümesini ve faaliyet çeşitliliğini daha da arttırmayı hedefleyen, hissedarlarına kar payı  dağıtan Casa Emtia A.Ş., yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerde nadir olarak rastlanan bu uygulaması ile yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bilançolarında net kar eden ve hissedarlarına kar payı dağıtan Casa Emtia A.Ş. firması, yurt dışı borsalarda alışkanlık haline gelen bir uygulamayı hayata geçirmesi örnek bir davranış olarak BORSA İSTANBUL ve küçük yatırımcıların dikkatini çekmiştir. 48.100.000 adet bedelsiz hisse dağıtımına da hazırlık yapan firmanın son zamanlarda borsada karın sadece fiyat hareketlerinde değil aynı zamanda temettü ve SPK onayında olan bedelsiz hisse dağıtımında da olduğunu ispatlamış oldu.

Casa Emtia, 1976 yılında, Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. unvanıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası önderliğinde, Türkiye’nin geri kalmış bölgelerindeki yörelerinin ürünlerini emek yoğun sanayi ile değerlendirmek üzere, Dünya Bankası’ndan sağladıkları kredi kullandırılarak vergi, resim, harç istisnası, %100 gümrük muafiyeti ve yatırım indirimi gibi teşviklerden faydalanılarak, Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 2012'de halka açılmıştır. 1976 yılından 2014 yılına kadar balık unu ve balık yağı üretimi ile sektörünün öncü firmalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmiş olan şirket mevsimsel konjonktüre bağlı olması hasebi ile ciro üretemez duruma gelmiş ve Borsa Yönetim Kurulunun 2015 yılındaki kararı gereği payları Yakın İzleme Pazarı 'na alınmıştır.